Att möta Gud

Det är inte genom att gå på möten och höra på folks intellektuella, och ibland bara, spekulativa kunskaper om ”programmet” som vi får möta Gud utan det är hemma  i  bönens stillhet som själen kan möta Gud. där ord tystnar, där förnuft bleknar, där all mänsklig kunskap och alla begrepp upphör, där  finns mötet med Gud.   Detta står iof inte i ”Stora boken” utan […]