Wiki om Anonyma Alkoholister

Organisationen beskriver sig enligt följande:

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

AA Möten

Ett AA-möte är ett möte mellan två eller flera alkoholister inom ramen för Anonyma Alkoholisters tolv traditioner. Tredje traditionen säger att det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. Enligt den femte traditionen är varje mötes huvudsyfte att föra ut tillfrisknande genom AA:s tolvsteg vidare till den alkoholist som fortfarande lider.

I Sverige har dessutom många AA-grupper speciella möten med olika teman, till exempel kvinnomöten, mansmöten, gaymöten, återfallsmöten, nybörjarmöten etc. Dessa har troligtvis sin uppkomst i att behandlingshemmen haft stort inflytande på det svenska AA. Vissa grupper som exempelvis AA Into Action i Borås, Borlänge, Gävle, Göteborg, Kungsbacka, Malmö, Mora, Nyköping, Stockholm, Västerhaninge och Älvdalen har valt att helt koncentrera sig på snabbt tillfrisknande enligt AA:s program så som det beskrivs i AA:s officiella grundtext Stora Boken. I dag finns flera svenska grupper också på webben AA-Sveriges hemsida aa.se

AA skiljer mellan ’slutna’ och ’öppna’ möten. Slutna möten är enbart till för dem som har en ’önskan att sluta dricka’, medan öppna möten är till för alla, även sådana som bara vill veta mer om AA. Mötet kan vara ett delningsmöte (sharing), talarmöte eller en kombination av de båda typerna. Även meditationsmöten förekommer. Ett AA-möte pågår mellan en och en och halv timme. Mötena hålls ofta i enklare lokaler, eftersom de medlemmar som vill själva, enligt tradition sju står för hyran. Bidrag utifrån får inte tas emot.