För det första: Anonyma Alkoholister kräver inte att du ska tro någonting alls. Alla de tolv stegen är enbart förslag. För det andra: Du behöver inte redan nu acceptera hela andra steget för att bli nykter och förbli nykter.

Det är ju så, att var och en av dem har beslutat sig för att ifråga om allt som rör alkoholen överlämna sitt liv i Anonyma Alkoholisters vård, beskydd och ledning. Alltså finns redan villigheten att ersätta den egna viljan och de egna idéerna ifråga om alkoholproblemet med vad som föreslås av AA.

Varje nybörjare inom Anonyma Alkoholister får veta, och inser snart nog för sin del, att ett ödmjukt erkännande av maktlöshet inför alkoholen är hans första steg mot befrielse ur dess förlamande grepp.

De flesta av oss börjar med en viss form av gottgörelse redan den dag vi går med i Anonyma Alkoholister.

Kanske när vi kommer hem från vårt första AA-möte eller kanske när vi har läst igenom boken ”Anonyma Alkoholister” vill vi gärna sätta oss ned med en medlem av familjen och öppet erkänna den skada vi har åstadkommit genom vårt drickande.

… -däri ligger resultatet, där finns den storslagna verkligheten bakom Anonyma Alkoholister.

…över att Anonyma Alkoholister har lyckats med just det som hon trots många års hängiven strävan har misslyckats med.

Sammanhållningen inom Anonyma Alkoholister är något vi är mycket rädda om.

Dessa lever idag vidare i Anonyma Alkoholisters Tolv Traditioner och stärker vår sammanhållning.

Faktum är, att de är Anonyma Alkoholisters verkliga språkrör. De leder inte, för att de har det som uppdrag – de leder genom sitt exempel.

Överst låg förordet till boken ”Anonyma Alkoholister”, då under bearbetning. Han läste högt. ”Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka”.

Anonyma Alkoholister kan liknas vid en grupp läkare, som funnit en kur mot cancer och där botande av sjukdomen helt beror på det samarbete, som gruppen planerar.

Just så beroende av hänsyn till gruppen är medlemmarna i Anonyma Alkoholister, eftersom det har visat sig att, vi i denna gemenskap kan hjälpa alkoholister, människor med alkoholproblem, på ett sätt som andra sällan kan.

När vi nu lärt oss att leva så här lyckliga, skulle vi visa alla andra, hur de skulle göra. Ja tänkte vi, vår sammanslutning av Anonyma Alkoholister borde visa sig vara föregångare till en ny andlig väckelse! Vi borde omvända hela världen!

Vi inom Anonyma Alkoholister kunde inte vara allt för alla och vi skulle inte heller försöka.

Man tänkte genast på Anonyma Alkoholister. Om man kunde få tag på någon bra inom våra led, skulle inte han vara idealistisk? Han kände ju till problemen.

utan han skulle för millioner människor komma att sammankoppla namnet Anonyma Alkoholister med detta speciella projekt.

Anonyma Alkoholister räddade mitt liv, så det går först. Jag vill inte vara den, som försatte AA i tidernas bekymmer och det skulle det utan tvekan leda till”.

När hennes testamente lästes upp, upptäcktes att hon hade lämnat en summa pengar till AA – Anonyma Alkoholister. Det var 10 000 dollars. Frågan var, skulle AA ta emot gåvan?

Erkännande tidningsartiklar här och utomlands stärkte förtroendet för Anonyma Alkoholisters hederlighet.

…av sina traditioner hade Anonyma Alkoholister återupptäckt ett ideal, som tidvis blivit nästan bortglömt – hederlighet, oberoende.

Anonyma Alkoholister bör för alltid förbli icke professionella – men våra servicecentra kan anställa för speciella uppgifter personal.”

Anonyma Alkoholister bör aldrig anställa t.ex. läkare, sjuksköterskor, socialarbetare för att utöva sina yrken inom vår gemenskap.

…genast frestad att använda AA-s namn Anonyma Alkoholister för publicitet eller för att få in pengar.

Anonyma Alkoholister behöver endast minsta möjliga organisation”.

Under åren efter detta har vi ändrat uppfattning. Idag kan vi med bestämdhet säga, att Anonyma Alkoholister – AA som helhet – bör aldrig över huvud taget organiseras.

Därför måste varje nation, till och med varje typ av sammanslutning ha en styrande organisation.

Anonyma Alkoholister är ett undantag.

De måtte vara komplett galna!” Men alla som säger så – oftast utomstående – har förbisett något unikt inom Anonyma Alkoholister.

Anonyma Alkoholister tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA-s namn aldrig dras in i offentliga tvister.”

Anonyma Alkoholister har aldrig sedan starten splittrats av någon större tvist. Inte heller har vår sammanslutning någonsin offentligt tagit parti för eller emot i någon fråga i denna stridande värld.

Det betyder inte heller, att medlemmar i Anonyma Alkoholister, nu återinpassade som medborgare här i världen, kommer att rygga tillbaka för sitt individuella ansvar att handla, så som de anser vara rätt, när det gäller problem i vår egen tid. Men när det gäller AA som helhet, blir det en annan sak.

Vi inser att Anonyma Alkoholisters liv och spridning är något betydligt mera värdefullt än den tyngd vi tillsammans skulle kunna lägga ner i något annat projekt.

Erfarenheterna härifrån blev inte förbisedd i Anonyma Alkoholister. När vi undersökte ”vraket” efter denna föregångare, beslöt redan de första aktiva AA-medlemmarna att hålla vår sammanslutning utanför offentliga tvister. På det sättet lades hörnstenen till Tradition Tio.

Rösterna som frågar, tillhör alla alkoholister eller deras familjer. Läkare läser i medicinska tidskrifter om Anonyma Alkoholister och ringer upp för att få fler upplysningar.

Den pulserade i ännu mer positiv publicitet om Anonyma Alkoholister, vilket absolut inte kunde ha uppnåtts av aldrig så bra egna ombud.

När Stora Boken kom ut 1939, kallade vi den Anonyma Alkoholister. I dess förord gjordes detta avslöjande uttalande: ”Det är viktigt, att vi förblir anonyma, därför att vi för närvarande är alltför få för att kunna ta hand om det överväldigande antal personliga förfrågningar, som kunde bli resultat av för stor spridning.

Nyheten om Rockefellers middag för Anonyma Alkoholister hjälpte till att fördubbla antalet aktiva medlemmar på ett år.

Vi är säkra på att ödmjukhet, uttryckt genom anonymitet, är det bästa skydd, som Anonyma Alkoholister någonsin kan få.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *