Från wikipedia.

Anonyma Alkoholister uppstod när börsanalytikern William Griffith Wilson och läkaren Robert Holbrook Smith, som båda hade allvarliga alkoholproblem, möttes och upptäckte att de kunde hålla sig nyktra genom att hjälpa varandra och andra alkoholister. Grundarna kallades av vännerna oftast ”Bill W” och ”Dr Bob”. AA har fått sina steg från Oxfordgrupprörelsen, sedermera känd som Moral Rearmament (MRA, på svenska Moralisk upprustning). Oxfordrörelsen hade en stark protestantisk prägel. År 1939 utgavs boken Alcoholics Anonymous.
Boken, som i svensk version går under namnet Anonyma Alkoholister författades i stort sett av Wilson ensam, men godkändes av hundra män och kvinnor vilka enligt förlagsreklamen hade ”tillfrisknat från ett till synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd”. Boken beskriver alkoholismens tre ansikten; den fysiska allergin, den mentala besattheten, samt den själsliga sjukdomen. Den innehåller ett tolvstegsprogram för att den drabbade ska kunna tillfriskna från alkoholismen, med instruktioner om hur man gör, steg för steg. Boken fick snabbt smeknamnet ”Stora boken” (Big Book). ”Stora Boken” utgör den viktigaste delen i AA-litteraturen.
Steg ett – att definiera problemet – fick AA av en läkare vid namn William Silkworth.
Steg två – lösningen – kommer ursprungligen från psykiatern och psykologen Carl Gustav Jung.
Steg tre – tolv – består av ett handlingsprogram, vilket syftar till att ge alkoholisten ett andligt uppvaknande.

3 svar

 1. Sjukdomsbegreppet får vi av Dr. Silkworth, sid xxIv 3:e utgåvan 2017, som består av två delar: en fysisk allergi och en mental besatthet.
  Det finns en lösning Kap 2 sid.16 . Kap 1 Bills berättelse, gör det också tydligt att det finns en Andlig lösning på mina/våra problem. Alkoholen är bara ett symptom.
  Det finns även brist på Andlighet hos ’normala’ människor, det är inte specifikt för Alkoholister/beroendepersoner.

  Själva Programmet har vi tillgång till på de första 144 sidorna (Svenska upplagan. Amerikanska första 164 sidorna) i Anonyma Alkoholister/Stora Boken.

  När jag beslutat mig, Steg 3, att följa detta Enkla Program som så frikostigt har getts mig, med hjälp av en vägledare/sponsor/TILLFRISKNAD Alkoholist, så får jag ett liv!

  Det är Enkelt men inte alltid lätt, ett envist och tjurskalligt ego tar tid att krossa!

  Följer jag direktiven och lever i Programmet i Resten av Mitt Liv, så kan jag med hjälp av detta Handlingsprogram i alla mina Angelägenheter vara till nytta, Även för andra människor, i huvudsak Alkoholister/Beroendepersoner!

  A-C J

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *