Min själ är som en sömndrucken, som vill göra ett krafttag för att stiga upp men ändå blir liggande kvar. Grip tag i mig, Herre (min Gud),skaka mig, väck mig ur min dåsighet. Mina egna ansträngningar förslår inte. Jag sjunker strax tillbaka i dvalan igen. Jag längtar att bli fri, men min längtan gör mig inte fri.

Utför ditt verk med mig. Väck mig på det sätt du vill, bara jag vaknar. Skynda dig, innan jag somnar in i döden. Ställ mig på fötterna, Herre( min Gud).Gör mig till en väckt människa.