O Herre, låt mig få bli en förmedlare av din frid,
låt mig bringa kärlek där det nu råder hat.

Låt mig föra in förlåtelsens anda där det nu råder orättfärdighet,
låt mig bringa harmoni där det nu råder tvedräkt.

Låt mig bringa sanning där det nu råder villfarelse,

låt mig bringa tro där det nu råder tvivel.
Låt mig bringa hopp där det råder misströstan,

låt mig bringa ljus där det råder mörker och
låt mig bringa glädje där det råder sorg.

Giv, Herre, att jag hellre må söka trösta än att bli tröstad,
hellre förstå än att bli förstådd, hellre älska än att bli älskad.

Ty det är genom att glömma sig själv som man finner.
Det är genom att förlåta som man får förlåtelse.
Det är genom att dö som man blir medveten om det eviga livet.

Amen.