Det är en bred initierad beskrivning av Anonyma Alkoholister.

Anonyma Alkoholister blev myndigt och tog fullt ansvar för sina egna affärer.

…fader Edward Dowling från Jesuitorden, Dr Samuel Shoemaker, en episkopal prästman, och Mr Bernard B. Smith, en advokat och tills helt nyligen ordförande för Anonyma Alkoholisters General Service Board.

Dessa vänner berättar om sitt samarbete med Anonyma Alkoholister, den roll

AV BILL W

En av grundarna av Anonyma Alkoholister

Under de tre första dagarna i juli 1955 höll Anonyma Alkoholister ett konvent i St Louis för att fira 20-årsdagen av grundandet.

På scenen fanns Anonyma Alkoholisters General Service Conference bestående av ungefär 75 delegater från USA och Kanada, förtroendevalda från AA:s General Service Board (förtroenderåd), chefer och sekretariat från vårt internationella servicekontor i New York, min hustru Lois, min mamma, och jag.

Anonyma Alkoholisters General Service Conference skulle ta över

vårdandet av AA:s Tolv Traditioner.

Tillsammans med några av oss gamlingar fick de återuppliva de spännande erfarenheterna som ledde till skapandet av de Tolv Stegen för tillfrisknande, och boken Anonyma Alkoholister.

Många av deltagarna hade varit i operahuset i San Francisco en kväll 1951 när Anonyma Alkoholister erhöll Laskerpriset

…ett och ett halvt dussin av dem – vars berättelser bildade stommen i den första utgåvan av boken Anonyma Alkoholister och vilka, tillsammans med Dr Bob. hade bildat världens första AA-grupp.

I AKRON, PLATSEN DÄR ANONYMA ALKOHOLISTER

FÖDDES…

Alla kommer ihåg Dr Bobs sista förmaning till Anonyma Alkoholister:

”Låt oss inte sabba det här, gör det enkelt”.

Några månader efter Dr Bobs död röstade Anonyma Alkoholisters

första General Service Conference 1951 för att ge Dr Bobs båda

arvingar, unge Bob och Sue, ett dokument som skulle vara en sista hälsning.

TILL MINNE AV DR BOB.

Anonyma Alkoholister framför härmed sin oändliga tacksamhet över en av våra grundares, Dr Robert Holbrook S, liv och arbete.

Han var känd under smeknamnet ”Dr Bob” och tillfrisknade från

alkoholism den 10 juni 1935. Samma år hjälpte han till att grunda den första gruppen inom Anonyma Alkoholister, ett hoppets Ijus som han och hans goda hustru Anne vårdade så väl att dess strålar lyste upp hela jorden. När han lämnade oss den 16 november 1950 hade han hjälpt otaliga andra som lidit, både andligt och medicinskt.

Dr Bob var ödmjukheten själv, med en integritet som inte tålde

kompromisser, trogen mot människor och Gud, och ett lysande exempel som alltid kommer att skina.

Anonyma Alkoholister i hela världen överlämnar detta minne av

tacksamhet till Dr Bobs och Anne S’ arvingar.

…den hängivna ickealkoholistiska flickan som tagit mängder av diktamen och skrivit maskin i månader när boken Anonyma Alkoholister skulle ges ut.

Hennes berättelse fanns publicerad i den första utgåvan av Anonyma Alkoholister.

Anonyma Alkoholister är bra, och det fungerar. Kom och ta för

dig, var tidningens budskap.

Han gav ut en pamflett som blev mycket använd i Cleveland med titeln ”Mr X och Anonyma Alkoholister”. Det var förstås Clarence som var ”Mr X.”

Då hände det omöjliga. Brodern skrek till och sade:

– Berätta mer för mig om anonyma alkoholister i Amerika. Förklara de Tolv Stegen igen, sade han.

För betraktarna blev inte världens huvudkvarter för Anonyma Alkoholister längre bara en källa för torr statistik

…den episkopale prästmannen Sam Shoemaker. Det var från honom som Bob och jag till en början tätt de flesta av de principer som senare skulle bli Anonyma Alkoholisters Tolv steg som förklarar AA:s sätt att leva.

Sams framträdande inför oss var ytterligare ett bevis för att försynen hade använt många kanaler för att skapa Anonyma Alkoholister.

Högt uppe under taket på Kiel Auditorium hängde en banderoll som visade den nya symbolen för Anonyma Alkoholister, triangeln omsluten av en cirkel.

Rörelsens valda Service Conference skulle ta över bevarandet av våra Tolv Traditioner och vården av vår World Services och därmed bli arvtagare till grundarna av Anonyma Alkoholister.

The Conference skulle bli en permanent efterföljare till grundarna av Anonyma Alkoholister.

Aldrig mer skulle jag handla för, bestämma åt, eller beskydda Anonyma Alkoholister.

Jag kunde lita på att Anonyma Alkoholisters samvete med hjälp av Guds ledning var i säkra händer, och kunde garantera en säker framtid för AA. Det var uppenbart att min uppgift hädanefter var att släppa greppet och lägga min vilja och mitt liv i Guds händer. Till slut var Anonyma Alkoholister tryggt i hamn – även utan mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *