Från hopplöshet till hopp: En resa med Anonyma Alkoholister och deras tolv steg

Från hopplöshet till hopp: En resa med Anonyma Alkoholister och deras tolv steg Från hopplöshet till hopp: En resa med Anonyma Alkoholister och deras tolv steg Anonyma Alkoholister (AA) är en gemenskap av människor som har samlats för att övervinna sitt alkoholberoende. Genom att arbeta tillsammans och dela sina erfarenheter, hopp och styrkor med varandra, […]

Jaaa!

”Känslor av harm och förbittring är vår främsta fiende. De bryter ned fler alkoholister än någonting annat och leder till alla former av själslig sjukdom, ty vi har ju inte enbart varit mentalt och fysiskt sjuka utan även själsligt. Först när den själsliga sjukdomen är övervunnen kan vi återhämta oss mentalt och fysiskt

Att inventera

Mental besatthet är oförmåga att se sanningen. Förstånd är förmågan att se sanningen. En inventering är ett verktyg som, gör det möjligt att se sanningen. Sanningen kommer att göra oss fria.