Att möta Gud

Det är inte genom att gå på möten och höra på folks intellektuella, och ibland bara, spekulativa kunskaper om ”programmet” som vi får möta Gud utan det är hemma  i  bönens stillhet som själen kan möta Gud. där ord tystnar, där förnuft bleknar, där all mänsklig kunskap och alla begrepp upphör, där  finns mötet med Gud.   Detta står iof inte i ”Stora boken” utan […]

Tradition 10

Om inte varje AA-medlem efter bästa förmåga följer våra föreslagna Tolv Steg för tillfrisknande, undertecknar han nästan säkert sin egen dödsdom. Och följer han dem så förstår och iakttar han också de Tolv Traditionerna. Hans personliga besvikelser och hans drickande är inte straff utmätta av människor med auktoritet utan resultatet av att inte följa de […]

De sju dödssynderna

Högmod Alltför stark uppfattning om det egna jaget och den egna förmågan samt motsvarande nedvärdering av andra Frosseri Omåttligt, njutningsfullt ätande och drickande Lättja Obenägenhet att utföra arbete Girighet Alltför starkt inriktad på att tillfredsställa egna behov Lusta Sinnligt begär, särskilt sexuellt Avund Känsla av olust över att inte vara delaktig av någon annans förmån […]

Hmmm

”Vi gjorde exakt samma sak med våra liv. Vi gjorde en ärlig inventering. Först identifierade vi de brister i oss själva som var orsaken till våra misslyckanden. Eftersom vi var övertygade om att det var det egna jaget, vårt ego i dess olika skepnader, som hade fått oss på fall, funderade vi över dess vanliga […]

4e Steget

”Därnäst tog vi itu med ett energiskt handlingsprogram, där det första steget utgörs av en personlig storstädning, något som många av oss aldrig hade försökt oss på. Även om vårt beslut i tredje steget var ett väsentligt och avgörande steg, skulle det inte ha haft någon bestående verkan om det inte omgående följts av en […]

Att inventera

Mental besatthet är oförmåga att se sanningen. Förstånd är förmågan att se sanningen. En inventering är ett verktyg som, gör det möjligt att se sanningen. Sanningen kommer att göra oss fria.