Att möta Gud

Det är inte genom att gå på möten och höra på folks intellektuella, och ibland bara, spekulativa kunskaper om ”programmet” som vi får möta Gud utan det är hemma  i  bönens stillhet som själen kan möta Gud. där ord tystnar, där förnuft bleknar, där all mänsklig kunskap och alla begrepp upphör, där  finns mötet med Gud

 Detta står iof inte i ”Stora boken” utan är bara min lilla åsikt_
Börje

Tradition 10

Om inte varje AA-medlem efter bästa förmåga följer våra föreslagna Tolv Steg för tillfrisknande, undertecknar han nästan säkert sin egen dödsdom. Och följer han dem så förstår och iakttar han också de Tolv Traditionerna. Hans personliga besvikelser och hans drickande är inte straff utmätta av människor med auktoritet utan resultatet av att inte följa de andliga principerna.

De sju dödssynderna

Högmod
Alltför stark uppfattning om det egna jaget och den egna förmågan samt motsvarande nedvärdering av andra

Frosseri
Omåttligt, njutningsfullt ätande och drickande

Lättja
Obenägenhet att utföra arbete

Girighet
Alltför starkt inriktad på att tillfredsställa egna behov

Lusta
Sinnligt begär, särskilt sexuellt

Avund
Känsla av olust över att inte vara delaktig av någon annans förmån

Vrede
Djup och stark känsla av att ha blivit förorättad på ett sätt som kräver upprättelse

Kanske det finns lite att arbeta med om jag vågar göra en självrannsakan!

Hmmm

”Vi gjorde exakt samma sak med våra liv. Vi gjorde en ärlig inventering. Först identifierade vi de brister i oss själva som var orsaken till våra misslyckanden. Eftersom vi var övertygade om att det var det egna jaget, vårt ego i dess olika skepnader, som hade fått oss på fall, funderade vi över dess vanliga yttringar”

(sidan 87:4)

4e Steget

”Därnäst tog vi itu med ett energiskt handlingsprogram, där det första steget utgörs av en personlig storstädning, något som många av oss aldrig hade försökt oss på. Även om vårt beslut i tredje steget var ett väsentligt och avgörande steg, skulle det inte ha haft någon bestående verkan om det inte omgående följts av en energisk ansträngning att skärskåda de saker hos oss shälva som hade blockerat oss, och att bli kvitt dem. Alkoholen var bara ett symptom. Vi måste ta itu med bakomliggande orsaker och omständigheter.”

(sidan 87:2)

Att inventera

Mental besatthet är oförmåga att se sanningen.
Förstånd är förmågan att se sanningen.

En inventering är ett verktyg som,
gör det möjligt att se sanningen.

Sanningen kommer att göra oss fria.

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera det eller radera det. Sedan kan du börja blogga!