I Stora Boken Anonyma Alkoholister skriver Bill om att finna en Högre Kraft :

”Med få undantag upptäcker våra medlemmar att de har öppnat en oväntad inre kraftkälla, som de genast identifierar med sin egen uppfattning om en Kraft starkare än de själva.”

Han beskriver samma fenomen på sidan 79 i Stora Boken Anonyma Alkoholister när han skriver:
” …för djupt nere i varje man, kvinna och barn vilar en grundläggande föreställning om Gud..”

Lukas 17:21
Jesus svarade med handlingar: delade brödet; samtalade med en kvinna mitt på dagen, när ingen anständig kvinna gick ut; han gick på vattnet för att rädda den som höll på att sjunka och framför allt – ställde barnet i mitten. Med ord svarade han på frågan var Guds rike finns: ”Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”
………….
Gruppen omdanar människor. Den vet, att om man försöker lösa en konflikt genom ansträngningar inifrån så löser man den aldrig. Men om man försöker få den löst av en högre makt utifrån kan man alltid få den löst, fastän lösningen kanske inte blir vad man själv eller andra väntat.»
Endast för syndare sidorna 274-275
……………
Organisationen Anonyma Alkoholister tar i anspråk två av de största källor till kraft som människan känner till religion och den instinkt för gemenskap med sina likar som Trotter kallar för ”hjordinstinkten”.
Religiös tro har beskrivits av Matthew Arnold som en övertygelse om existensen av en kraft större än oss själva som står för rättvisa, och en sorts hjälp kan erhållas från den genom en andlig omvändelse som mycket väl kan beskrivas som en variant av religiös upplevelse.
Den sjuke personens gemenskap med dem som varit sjuka och som är bra eller håller på att bli bra för tanken till en terapeutisk behandlingsmetod, och ett utplånande av personens känsla av att vara samhällets paria. Att detta frigör djupa inre krafter visar den stora tillväxten hos denna stabila rörelse som gör så mycket väl.

AA blir myndigt 338

3 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *