vi är övertygade om att vi också var kroppsligt sjuka. Som vi ser det är varje beskrivning av en alkoholist ofullständig om denna fysiska faktor utelämnas.

Stora boken sid 25

Läkarens teori att vi är allergiska mot alkohol tycker vi är intressant. Som varande lekmän betyder vår uppfattning i frågan kanske inte så mycket. Men i vår egenskap av före detta problemdrinkare tycker vi att hans analys låter vettig. Den förklarar många saker som vi annars inte har någon förklaring till.

Stora boken sid 25

De tror på sig själva och ännu mer på den kraft som rycker kroniska alkoholister ur dödens käftar.

Givetvis bör en alkoholist befrias från sitt fysiska alkoholbegär – och för detta behövs ofta en lämplig behandling på sjukhus – innan psykologiska åtgärder kan vara till maximal nytta.

Stora boken sid 26

Vi tror, och föreslog för några år sedan, att alkoholens inverkan på dessa kroniska alkoholister är en yttring av allergi och att begäret som sådant – sug efter mer alkohol – bara finns hos alkoholister och aldrig återfinns hos den genomsnittlige måttlighetsdrickaren. Dessa allergiska individer kan aldrig utan risk använda alkohol i någon form, och när de väl en gång har gjort det till en vana och upptäckt att de inte kan bryta den, när de väl har förlorat sitt självförtroende och sin tillit till den mänskliga förmågan – då tornar problemen upp sig och blir förvånansvärt svåra att lösa.

Stora boken sid 26

Efter att de återigen givit efter för denna längtan, som så många gör, och begäret utvecklas, går de igenom de välkända perioderna av drickande och kommer ur dem ångerfulla och med ett fast beslut att inte dricka igen.

Stora boken sid 27

när väl en själslig förändring ägt rum, kan samma person som föreföll förtappad och som hade så många problem att han misströstade om att någonsin lösa dem, plötsligt att han lätt kan kontrollera sitt alkoholbegär.

Stora boken sid 27

De tog en drink en dag eller så före denna dag, och sedan tog begäret genast överhanden över alla andra intressen så att den viktiga överenskommelsen sprack.

Stora boken sid 27

Dessa personer drack inte för att fly undan, de drack för att släcka ett begär bortom sin mentala kontroll.

Det finns många situationer som uppstår ur detta oemotståndliga begär som får människor att offra allt hellre än att fortsätta kämpa.

Stora boken sid 27

Alla dessa och många andra har ett symptom gemensamt: De kan inte börja dricka utan att utveckla det oemotståndliga begäret. Enligt vår uppfattning kan detta fenomen ses som en form av allergi som skiljer ut dessa människor som en särskild grupp.

Stora boken sid 29

Sedan kom natten när den fysiska och psykiska tortyren var så djävulsk att jag var rädd för att jag skulle störta mig ut genom fönstret, med glas och allt.

Stora boken sid 35

Vi är lika säkra på att så fort han får alkohol i kroppen händer någonting både fysiskt och psykiskt som gör det praktiskt taget omöjligt för honom att sluta.

Stora boken sid 50

Han påpekade vidare att det hände att ett vagt spritbegär ibland gjorde sig gällande under natten,

Stora boken sid 150

Ibland gav jag efter för morgonbegäret efter alkohol. Men när jag gjorde det så var jag efter bara ett par timmar helt oduglig för arbete.

Stora boken sid 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *