Sidan är under uppbyggnad

om ANONYMA ALKOHOLISTER och andra 12 STEGSPROGRAM

...för Alkoholister, Medberoende, Vuxna barn till alkoholister
och alla andra med en önskan om friska och kärleksfulla relationer.

Vår förhoppning med denna sida är att försöka föra budskapet om tillfrisknande från alkoholism
och andra dysfunktionella beroenden vidare till kvinnor och män som fortfarande lider.

Denna sida är ej en officiell hemsida för någon av 12 Stegs gemenskaperna.

 Länkar till officiella sidor: 

AA Sveriges officiella hemsida - Anonyma Alkoholister
ACA Sveriges officiella hemsida - Vuxna barn till alkoholister
CoDA Sveriges Officiella hemsida -Co-Dependents Anonymous

 

AA, Anonyma Alkoholister

AA, Anonyma Alkoholister,är en gemenskap av män och kvinnor,som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att hålla sig nyktra.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Kan jag bli frisk från alkoholism?

Vi inom Anonyma Alkoholister är mer än hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd,  dvs. Blivit frisk från alkoholism (min anm.). Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat. Vi hoppas att de skall finna dessa sidor så övertygande att ytterligare bevis inte kommer att vara nödvändiga. Vi tror att denna redogörelse för våra upplevelser skall hjälpa alla att bättre förstå en alkoholist. Många inser inte att alkoholisten är en mycket sjuk människa. Dessutom är vi säkra på att vår livsstil har fördelar för alla.

/Från förordet i Boken Anonyma Alkoholister, även kallad Stora Boken.Boken Anonyma Alkoholister, Stora Boken