Detta är en webbsida om AA gemenskapen och 12 stegsprogrammet

Anonyma Alkoholister

för Alkoholister, Medberoende, Vuxna barn till alkoholister
och alla andra med en önskan om friska och kärleksfulla relationer.
Vår förhoppning med denna sida är att försöka föra budskapet om tillfrisknande från alkoholism och andra dysfunktionella beroenden vidare till kvinnor och män som fortfarande lider.

Alkoholism är en sjukdom

Alkoholister av vår typ lider av en fortskridande, progressiv sjukdom som kan liknas vid en fysisk allergi (det oemotståndliga begäret efter mer alkohol efter det första glaset) kopplad till en mental besatthet (oförmågan att avstå från alkohol trots upprepade negativa konsekvenser). Den påverkar oss mentalt, fysiskt och andligt. Den gör att vi inte längre kan bestämma när vi ska dricka, och när vi dricker, inte kan bestämma hur mycket vi ska dricka.  Gemenskapen och Tolvstegsprogrammet  i AA visar oss hur vi kan bli friska!

Arbeta med Stora Boken

Lär dig ”Hur det fungerar”!
Ta alla 12 stegen som det förklaras i boken Anonyma Alkoholister även kallad ”Stora Boken”.

Bön

Sinnesrobönen,  en bön för alla människor och alla tillfällen. Vad betyder texten för dig? Här finns en fördjupning av dess betydelse.

Meditation

Lär dig hur man lyssnar på Gud! Upptäck hur varje människa kan öva sig till att vara i medveten kontakt med Gud. 

 

AA-möten

Till Anonyma Alkoholisters möten kommer alla typer av människor, män och kvinnor med olika åldrar och bakgrund. Ingen föranmälan behövs för att deltaga på ett AA möte. Du är alltid välkommen som du är!

AA, Anonyma Alkoholister

… är en gemenskap av män och kvinnor,som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att hålla sig nyktra.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Stora Boken, anonyma alkoholister

Kan jag bli fri ifrån alkoholism?

Vi inom Anonyma Alkoholister är mer än hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd,  dvs. Blivit frisk från alkoholism (red. anm.). Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat. Vi hoppas att de skall finna dessa sidor så övertygande att ytterligare bevis inte kommer att vara nödvändiga. Vi tror att denna redogörelse för våra upplevelser skall hjälpa alla att bättre förstå en alkoholist. Många inser inte att alkoholisten är en mycket sjuk människa. Dessutom är vi säkra på att vår livsstil har fördelar för alla.

/Från förordet i Boken Anonyma Alkoholister, även kallad Stora Boken.
Boken kan beställas från Anonyma Alkoholister webshop.