Texten nedan är översatt av en AA medlem och gör inga anspråk på att vara 100% korrekt.  Tänkvärt är även att detta förslag till meditation kan upplevas lite komplicerat. Finner du denna pamflett svårtolkad eller stötande på något vis så se efter i Stora Boken kapitel 6 steg 11, om det finns något där som kan passa dig bättre. Det viktiga är att vi kommer igång med bön och meditation, inte hur vi gör det.

Mvh Börje

Hur man lyssnar på Gud

Meditation från Oxfordgruppen

Denna pamflett skrevs på 1930-talet av John E. Batterson som var en personlig vän till Dr Bob, vår AA-medgrundare.

Det här är några enkla förslag för personer som är villiga till det göra ett experiment. Du kan för dig själv upptäcka hur varje människa kan lära sig om hur det är att vara i kontakt med Gud.

Allt som behövs är viljan att prova det ärligt. Varje person som mediterar och har gjort detta konsekvent och uppriktigt har upptäckt att det verkligen fungerar.

Innan du börjar din meditation, se över dessa grundläggande punkter. De är sanna och är baserade på erfarenheter från tusentals människor.

          Meditations förberedande punkter

 1. Gud lever. Han har alltid varit och kommer alltid att vara.
 2. Gud vet allt.
 3. Gud kan göra vad som helst.
 4. Gud kan vara överallt – allt på samma gång.

(Detta är de viktiga skillnaderna mellan Gud och oss människor.)

 1. Gud är osynlig – vi kan inte se Honom eller röra Honom – men Gud är här.

Han är med dig nu. Han är bredvid dig. Han omger dig. Han fyller

rummet eller hela platsen där du är just nu. Han är i dig nu. Han finns i ditt hjärta.

 1. Gud bryr sig väldigt mycket om dig. Han är intresserad av dig. Han har en

plan för ditt liv. Han har ett svar för alla behov och problem du möter.

 1. Gud kommer att berätta allt du behöver veta. Men Han kommer inte alltid att berätta för dig allt du vill veta.
 2. Gud kommer att hjälpa dig att göra allt som Han ber dig att göra.
 3. Vem som helst kan vara i kontakt med Gud, var som helst och när som helst, om villkoren följs.

  Dessa är villkoren:
  – Att vara tyst och stilla
  – Att lyssna
  – Att vara ärlig om varje tanke som kommer
  – Att testa tankarna för att vara säker på att de kommer från Gud
  – Att lyda

Så, med dessa punkter som en grund, är här specifika förslag på hur man lyssnar på Gud:

     

 

      1.Ta dig tid – hitta en plats och tid där du kan vara ensam, tyst och ostörd. De flesta har upptäckt att tidigt på morgonen är den bästa tiden.
Ta med dig papper och penna.

      2. Slappna av – Sitt i en bekväm position. Medvetet slappna av ialla dina muskler. Var lös. Ingen brådska. Det behöver inte finnas någon påfrestning under dessa protokoll. Gud kan inte komma igenom till oss om vi är spända och orolig för senare ansvar.

      3. Tune In – Öppna ditt hjärta för Gud. Antingen tyst eller högt, bara säg till Gud på ett naturligt sätt att du skulle vilja hitta hans plan för ditt liv-du vill ha hans svar på problemet eller situationen som du står inför just nu. Var bestämd och specifik i din förfrågan.

      4. Lyssna – Var bara stilla, tyst, avslappnad och öppen. Släpp ditt sinne ”fritt.” Låt Gud tala. Tankar, idéer och intryck kommer att börja komma in i ditt sinne och hjärta. Var alert, medveten och öppen för var och en av dessa.

      5. Skriv! – Här finns den viktiga nyckeln till hela processen. Skriv ner allt som kommer in i ditt sinne. Allt. Att skriva är helt enkelt ett sätt att ”spela in” dina tankar mm så att du kan komma ihåg senare. Sortera inte ut eller redigera dina tankar vid det här laget.

Säg inte till dig själv:
Den här tanken är inte viktig
Detta är bara en vanlig tanke
Det här kan inte vara vägledning
Det här är inte trevligt
Detta kan inte vara från Gud
Det är bara jag som tänker osv…

Skriv ner allt som passerar genom ditt sinne:
Namn på personer
Saker att göra
Saker att säga

Saker som är fel och måste göras rätt skriv ner allt
Bra tankar – dåliga tankar
Bekväma tankar – obekväma tankar 
”Heliga” tankar – ”oheliga” tankar
Förnuftiga tankar – ”galna” tankar 
Var ärlig!

Skriv ner allt – En tanke kommer snabbt, och den försvinner ännu snabbare om den inte fångas upp och skrivs ner.

Hur man lyssnar på Gud, Meditera med penna och papper

        6. Testa – Sluta när tankeflödet stannar. Ta en bra titta på vad du har skrivit. Alla tankar vi har kommer inte från Gud. Så vi måste testa våra tankar. Här är där skriftliga dokument hjälper oss att kunna titta på dem.

A. Är dessa tankar helt ärliga, rena, osjälviska och kärleksfulla?
B. Är dessa tankar i linje med våra plikter mot vår familj, mot vår land?
C. Är dessa tankar i linje med vår förståelse av de läror som finns i vår andliga litteratur?

       7. Kontrollera – När du är osäker och när det är viktigt, fråga gärna en annan person som lever i bön och meditation hur denne ser på denna
tanke eller handling? Mer ljus kommer in genom två fönster än ett. Någon annan som också vill förstå Guds plan för sitt liv kanske hjälpa oss att se planen får vårt tydligare.

Prata om vad ni har skrivit tillsammans. Många människor gör detta. De berättar och delar för varandra vilken vägledning som kommit. Detta är enighetens hemlighet.

Det finns alltid tre sidor av varje fråga din sida, min sida,  och den rätta sidan. Vägledningen visar oss fram till vilken som är rätt sida inte vem som har rätt, utan vad som är rätt.

       8. Handling/Följa – Genomför de tankar som kommit. Du kommer bara att vara säker på om din vägledning när du praktiserar igenom den. Ett roder styr inte en båt förrän båten börjar röra sig.  När du agerar efter din inre röst och följer den,  kommer resultaten att övertyga dig om att du är på rätt väg.

       9. Blockeringar? – Tänk om jag inte verkar få några bestämda tankar?
Guds vägledning är lika fritt tillgänglig som luften vi andas.
Om jag är inte kan ta emot några tankar när jag lyssnar, felet är inte Guds. Vanligtvis det beror på att det finns något jag inte vill göra.
– Något fel i mitt liv som jag inte kommer att möta och rätta till
– en vana eller överseende jag inte kommer att ge upp
– en person som jag inte kommer att förlåta
– en felaktig relation i mitt liv kommer jag inte att ge upp
– en ersättning jag inte kommer att betala
– Något Gud redan har sagt till mig att göra som jag inte kommer att följa och lyda
Kontrollera dessa punkter och var ärlig. Försök sedan att lyssna igen.

    10. Misstag – Anta att jag gör ett misstag och gör något i Guds namn som inte stämmer?
Självklart gör vi misstag. Vi är människor med många fel och brister. Men Gud kommer alltid att hedra våra uppriktighet.

Gud kommer att arbeta runt och igenom varje ärligt misstag vi gör.
Han kommer att hjälpa oss att göra det rätt.

Men kom ihåg detta! – Ibland när vi lyder Gud, så kanske någon annan inte gillar det eller håller med om det. Så när det finns motstånd, betyder inte alltid att du har gjort ett misstag. Det kan betyda att den andra personen inte vill veta eller göra vad som är rätt.

Anta att jag misslyckas med att göra något som jag har blivit tillsagd och möjligheten att göra det försvinner? Det finns bara en sak att göra.
Rätt till det med Gud. Säg till honom att du är ledsen. Be honom förlåta dig, acceptera sedan hans förlåtelse och börja om.
Han är ingen opersonlig dator, Gud är vår Fader, Han förstår oss mycket bättre än vi själva gör.

    11. Resultat – Vi vet aldrig hur det är att simma förrän vi hoppar ner i vattnet och provar. Vi kommer aldrig att få veta hur meditation är tills vi uppriktigt provar det.

Varje person som har provat detta med bön och meditation, tycker att en visdom, inte deras egen, kommer in i deras sinnen och att en Kraft större än
mänsklig kraft börjar verka i deras liv. Det är ett äventyr utan något slut.

Det finns ett sätt att leva för alla, överallt. Vem som helst kan vara i kontakt med den levande Guden, var som helst, när som helst, om vi uppfyller hans villkor.

När människan lyssnar talar Gud.
När människan lyder, agerar Gud.
Detta är bönens lag.Guds plan för den här världen går framåt genom vanliga människors liv som är villiga att bli styrda av honom.