Anonyma Alkoholisters Bön, Sinnesrobönen

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.

 

Serenity Prayer
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference

Sinnesrobönen

…kan sägas antingen i  jag form eller vi form. När vi ber den tillsammans i slutet av ett möte. Min egen erfarenhet är att oavsett var eller hur jag ber denna bön så sviker den mig aldrig, min oro eller vad det är för tillfället som stör mig sjunker sakta undan när jag ber den. 

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra

Jag tror att jag först stötte på denna super bön när jag deltog i mitt första möte.  Under mycket lång tid i AA höll jag mig fast vid den första raden i bönen, likt en drunknande som söker efter en livboj. Det var inte svårt för mig att be om lugn, för lugn var vad jag längtade efter till min plågade själ. Jag bad om tillräckligt lugn för att ta mig igenom varje dag, utan en drink och utan att ge efter helt för ångest. Och gissa vad? Det fungerade, det gjorde det verkligen.

mod att förändra det jag kan

Gällande nästa två rader så är, jag är inte säker på att jag visste vad mod var. Genom att arbeta med Stegen med en sponsor fick jag veta att jag hela mitt liv var omgiven av förlamande rädslor, rädslor som min stolthet inte ens skulle låta mig erkänna. Men mod, vad var det?  Mod är inte frånvaron av rädsla, snarare är det förmågan att övervinna rädsla, och att fortsätta gå framåt, i AA;s tolvstegs-program för att återhämta mig. För att jag som alkoholist skulle möta mina rädslor, växa i nykterhet och gå framåt var det nödvändigt att be om mod.

...och förstånd att inse skillnaden.

Nu kommer vi till den tredje raden i denna mirakulösa bön  ”förstånd (visdom) att inse skillnaden”. Nu kan jag inse att början till visdom, för mig, kom när jag fullständigt erkände mitt absoluta nederlag. Sökandet efter visdom kunde börja först när jag medgav att jag inte hade någon. Och det har varit ett långt sökande, men visdom, har jag upptäckt, finns tillgänglig när jag är villig att fråga och leta efter den. Boken Anonyma Alkoholister (även kallad Stora Boken) är fullspäckad med vishet, den visdom som kommer med erfarenhet; Visdom tror jag också kommer ifrån vår Högre Makt som ger oss lugn och mod när vi behöver det som mest och när vi ödmjukar oss tillräckligt för att be om hjälp.  Ge inte upp innan du får ditt mirakel!

Delat av Börje

 

Hela Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Hjälp mig att leva en dag i taget,
att glädjas åt ett ögonblick i sänder
och att acceptera motgångar som en väg till frid.
Hjälp mig att – på samma sätt som Du
ta denna syndiga värld precis som den är,
inte så som jag önskar att den skulle vara,
och att lita på att Du gör allt väl
om jag överlåter mig åt Din vilja.
Ge mig nåden
att få leva någorlunda lycklig i detta livet
och i fullkomlig salighet tillsammans med Dig
i det tillkommande.

Reinhold Niebuhr

Dela: