Saxat från wikipedia

Anonyma Alkoholister kom till Sverige 1956 Stockholm och Göteborg var först ut. Enligt AA:s officiella historik är Malmgårdsgruppen i Stockholm den äldsta fortfarande existerande gruppen i Sverige och till Helsingborg kom AA i mitten eller möjligtvis under senare halvan av 60-talet. År 2009 finns omkring 425 grupper i Sverige, från Kiruna till Trelleborg. Eftersom ingen medlemsregistrering förekommer saknas uppgifter om exakt antal medlemmar; en skattning är omkring 10 000 i Sverige. Svenskspråkiga grupper finns i Finland, Spanien och Thailand. I Sverige finns möten även på finska, engelska, spanska, ryska och polska. Antalet ungdomsgrupper, YPAA (Young People in AA), växer och sommaren 2007 bildades i Stockholm den första gruppen för unga kvinnor, YWAA (Young Women in AA).