Vi insåg att människor som gjorde oss orätt kanske var själsligen sjuka. Fastän vi inte tyckte om deras symtom och det som dessa symptom ställde till för oss var de liksom vi sjuka. Vi bad Gud hjälpa oss att visa dem samma tolerans, medlidande och tålamod som vi med glädje skulle visa en sjuk vän. När en person sårade oss, sade vi till oss själva:

”Detta är en sjuk människa. På vilket sätt kan jag hjälpa henne eller honom? Gud hjälp mig att inte bli arg. Ske din vilja.”