Från wikipedia.

Anonyma Alkoholister uppstod när börsanalytikern William Griffith Wilson och läkaren Robert Holbrook Smith, som båda hade allvarliga alkoholproblem, möttes och upptäckte att de kunde hålla sig nyktra genom att hjälpa varandra och andra alkoholister. Grundarna kallades av vännerna oftast ”Bill W” och ”Dr Bob”. AA har fått sina steg från Oxfordgrupprörelsen, sedermera känd som Moral Rearmament (MRA, på svenska Moralisk upprustning). Oxfordrörelsen hade en stark protestantisk prägel. År 1939 utgavs boken Alcoholics Anonymous.
Boken, som i svensk version går under namnet Anonyma Alkoholister författades i stort sett av Wilson ensam, men godkändes av hundra män och kvinnor vilka enligt förlagsreklamen hade ”tillfrisknat från ett till synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd”. Boken beskriver alkoholismens tre ansikten; den fysiska allergin, den mentala besattheten, samt den själsliga sjukdomen. Den innehåller ett tolvstegsprogram för att den drabbade ska kunna tillfriskna från alkoholismen, med instruktioner om hur man gör, steg för steg. Boken fick snabbt smeknamnet ”Stora boken” (Big Book). ”Stora Boken” utgör den viktigaste delen i AA-litteraturen.
Steg ett – att definiera problemet – fick AA av en läkare vid namn William Silkworth.
Steg två – lösningen – kommer ursprungligen från psykiatern och psykologen Carl Gustav Jung.
Steg tre – tolv – består av ett handlingsprogram, vilket syftar till att ge alkoholisten ett andligt uppvaknande.

2 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *