Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade honom.

Klipp ur  boken ”Tolv Steg och Tolv Traditioner” sid 31

”De två första stegen fick oss att tänka efter…
1. Vi insåg att vi var maktlösa inför alkoholen,
2. …men vi uppfattade också att tro av något slag”…
…Dessa slutsatser fordrade ingen handling; enbart accepterande”.

”Vi kan tro – men ändå utestänga Gud från våra liv. Vår nästa uppgift blir därför att
  reda ut med vilka medel, och på vilket sätt, vi skall kunna ta emot honom”.

tredje steget, få kontakt med Gud

 

Vi måste vidare, Vi behöver kraft och detta är det steg där vi ”pluggar” in Guds kraft i våra liv.

OK,, Så hur gör vi då?

 1. Vi måste sluta spela Gud
 2. Vi beslutar att Gud är Regissören.
 3. Vi beslutar att låta Gud vara Chefen och vi är hans anställda.
 4. Vi beslutar att Gud är Fadern och vi är hans barn.

 

Lär ur ”Stora Boken” sid 86

”När vi uppriktigt intog denna ståndpunkt, fick det en rad märkliga följder. Vi hade en ny arbetsgivare. Eftersom han är allsmäktig, sörjde han för att vi erhöll vad vi behövde om vi höll oss nära honom och utförde hans arbete väl. Med denna grund koncentrerade vi oss mindre på oss själva och våra små planer och uträkningar. Vi blev istället mer och mer intresserade av att förstå på vilket sätt vi kunde bidra till livet. Efter hand som vi kände ny kraft strömma in i oss och fick sinnesfrid, upptäckte vi att vi framgångsrikt kunde möta livet. Vi blev medvetna om Guds närvaro och började bli kvitt vår rädsla för idag, för imorgon eller för det som komma skall. Vi var pånyttfödda.” Många av oss sade till vår Skapare, sådan vi uppfattade honom;

(3:e Stegsbönen)
”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!…

…Innan vi tog detta steg tänkte vi efter noga, för att vara säkra på att vi var beredda att till sist helt överlämna oss till honom.”

BESLUTET är OÅTERKALLIGT och överlåtelsen till Gud måste vara bergfast.

Om vi fortsätter att läsa på sid 31 i 12 &12, ser vi varför.
”Hela AA-programmets resultat blir nämligen beroende av hur allvarligt vi försöker att fatta beslutet att överlämna vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattar Honom”.
Bygget (vårt tillfrisknande) kommer att rasa om det inte är murat på en fast klippa.

När du ber bönen ovan blir du pånyttfödd enligt boken Anonyma Alkoholister, och du har tagit ditt Steg 3.
Här finns lite mer att läsa om  tredje stegsbönen

10 svar

 1. Sandra vuxet barn. Jag känner ett motstånd när jag lämnar över min egen vilja och liv inför Gud. Hur ska jag bära mig åt?
  Rädslor säger att tänk om jag inte räcker till och inte Gud hör mig.
  Dilemma detta steg för mig

  1. Steg tre handlar egentligen bara om att besluta sig för att följa de resterande stegen och det är genom handling i steg 4-12 vi får kraft!

 2. Allt ordnar sig eftersom om man har ett öppet sinne å vilighet att tro å ödmjukhet de innebär att man e öppen för att omvärdera sin uppfattning om saker å ting å erkänna genast när vi hade fel

 3. Jag har nyligen blivit nykter och har insett att det enda som kan hjälpa mej att kunna leva är att följa de 12 stegen och en tro har styrkt mej. Jag har skaffat en sponsor och vi ska börja med 4 steget. Med guds hjälp kommer jag att få bli människa igen utan droger.

 4. Hej Bengt, det bästa är om du har en så kallat sponsor eller kan finna en som kan hjälpa dig med steg 4. Under tiden du söker efter en lämplig person så läs i boken Anonyma Alkoholister (Stora boken) kapitel 5 , från och med denna mening ”Därför satte vi i gång med en personlig inventering. Detta var fjärde steget.” Läs om många gånger. Lycka till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *