Ber du? Ber du ofta eller bara ibland? Är bönen viktig för dig?

Jag ber er dessa frågor, eftersom bön och ber är avgörande för ditt liv för tron. Liksom andetag till den mänskliga kroppen, gör bön andan lever. Utan den dör tro. Å andra sidan växer en person som ber i ande och liv.Låt mig säga några saker som kan uppmuntra dig att be. Bönen är en gåva från Gud. Till att börja med är bön en Guds gåva. ”Gåva” är ett bra ord för att beskriva bön, för bönär ingenting vi kan göra av oss själva. ”Vi vet inte hur man ber som vi borde,” skriften säger . Bön är en gåva Gud skall ge.

Och Gud ger som gåva generöst, utan hänsyn till vår värdighet och vår ovärdighet. Syndare och helgon kan be. Människor i varje religiös tradition får gåvan. I själva verket människan är varje möjlighet att be.

Den katolska katekesen påminner oss om det som berättigar den inledande avsnittet om bön.

Ja, det är alla kallade att be. Alla får gåvan. Och överraskande, ibland som föreföll att vara ”ungifted” bedja bästa och är nådigt hörd. Det är den läxa Jesus undervisade i sin liknelse om farisén och publikanen som tillsammans gick upp till templet för att be. Tullindrivaren, en outsider som tänkte sig ovärdig att närma sig Gud i bön, hittades mer tilltalande av Gud än farisén, ett professionellt religiös person, som bad så enkelt.

Bön, då är Guds gåva till de starka och de svaga, att de minsta barnet och älsta av det gamla. Det har gett till dem som säger, ”jag är egentligen inte religiös, bön är för mig obegripligt.” Det ges till alla, oavsett vem du är.

Det är inte att säga att vi inte kan vägra att be eller så kan vi inte nonchalera den. Liksom alla gåva måste bön tas emot. Om någon ger dig en vacker plagg kan du använda det eller inte. Du kan ta den och bära den. Eller så kan du kasta det på baksidan av din garderob och aldrig titta på det igen. De plagg blir en gåva oanvänd. ”Om du visste vad Gud,” Jesus sade till den samaritiska kvinnan vid brunnen. En gåva var där innan hennes ögon, men hon var blind för det.

Hur tragiskt att gå genom livet lämnar gåva bön oanvända!

Bön: Gud Sök efter intimitet med oss

Varför ger Gud gåvan av bönen? Den främsta anledningen är på grund av kärlek till oss. Gud ser till intimitet med oss. Hur konstigt det låter! Gud all-tillräcklig, allsmäktig, allvetande, vill rikta nära, att kommunicera, tala till oss, att söka våra svar, hör vår bön. Det kan verka otroligt, men det är sant.

Samtidigt, genom att be att vi uppfyller de önskemål vi har som människor att känna Gud. När allt är vi skapade till Guds avbild. Något i i att vi törstar efter intimitet med Gud. Det törst beskrivs i psalmerna, o Gud, du är min Gud, för dig jag längtar. För dig min själ törstar. Precis som en torr trött land utan vatten … så min själ längtar efter dig, min Gud. Något i oss kan inte vara nöjda om vi inte nalkas Gud. ”Våra hjärtan är rastlös,” Augustinus säger, ”tills de vila i dig.” Genom att be, vila vi i Gud.

Kyrkan i hennes formella böner ofta ödmjukt erkänner att bön är Guds gåva och ber Gud att ge och stärka den gåvan i oss. I början av hennes dagliga böner, liturgin i timmar, ber kyrkan två verserna i psalmerna.

O Herre, öppna mina läppar
och min mun förkunna ditt lov.

O Gud, kom till min hjälp.
O Herre, skynda till min hjälp.

Enkel, sanningsenliga ord. Jag kan inte öppna mina läppar i bön om inte Gud ge mig gåvan. O Gud, kom och hjälp mig, hjälp mig att jag kan vända dig.

Och Gud ger denna vackra gåva. I bönen Gud kommer och hjälper till, Gud bjuder oss in i den gudomliga närvaron där vi kan öppna våra läppar och våra hjärtan. Det Gud välkomnar vår minsta ord eller gråta, vår minsta ansträngning.

Glädjas att ge oss gåvan av bön, Gud vill att vi kommer nära att dela våra hjärtan och sinnen, vårt liv med en som älskar oss. Bönen är Guds dyrbara gåva, vårda det alltid.