Anonyma Alkoholisters tre legat

De största arven efter de första tjugo åren av Anonyma Alkoholisters verksamhet är legaten Tillfrisknande, Enighet och Service.

Det första handlar om människor och de influenser som gjorde tillfrisknande genom Anonyma Alkoholister möjligt.

Det andra berör den erfarenhet som skapade Anonyma Alkoholisters…

Det tredje berättar hur Anonyma Alkoholisters Service utvecklades för att sprida budskapet tilljordens alla hörn.

Vad Anonyma Alkoholister är skyldiga henne är mycket mer än någon kan förstå. Och Dr Bobs och min skuld är större än någon annans.

Sammanbundna av den oförstörbara gemenskapen av gemensamt lidande och en gemensam världsomspännande befrielse, vet vi till sist att Anonyma Alkoholister är tryggt.

Anonyma Alkoholister bör alltid förbli icke-professionella,men vara servicecentra kan anställa personal tör speciella uppgifter.

Anonyma Alkoholister tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.

Dessa principer kallar vi Anonyma Alkoholisters Tolv Traditioner. Det är sammanfattningen av våra tidigare erfarenheter och vi litar på att de bär oss vidare i enighet genom de utmaningar och faror som framtiden kan bära i sitt sköte.

Anonyma Alkoholister startade på Irland 1946 när Connor F, ägare av en taverna i Philadelphia, bestämde sig för att åka på semester tillsammans med sin hustru till ”Den Gröna Ön”.

Inspirerade av budskapet och fulla av energi bearbetade detta par snabbt staden Victoria och halva provinsen och snart var Anonyma Alkoholister i British Columbia en realitet.

… därför vill vi formellt söka om anslutning till Anonyma Alkoholister

Bara några år senare, 1951, fick Anonyma Alkoholister Lasker Award i San Franciscos operahus.

Och i linje med denna nya modell för rehabilitering studerade jag Anonyma Alkoholisters möjligheter att hjälpa oss att bygga upp nya liv.”

“Hade det inte varit för den regelbundna hjälp och förståelse som vi fick från våra AA-vänner där ute skulle San Quentins kapitel i

Anonyma Alkoholister helt säkert blivit ett misslyckande.

När han fick läsa boken Anonyma Alkoholister och fick veta att Kaye hade varit i de bägge vallfartsorterna Akron och New York blev han mer hoppfull och bad Kaye att arbeta med honom med vissa reservationer.

Cliffs hustru Dorothy hjälpte honom med detta stora arbete tills hon befann sig på gränsen till total utmattning. Det arbete dessa sex lade ned kommer alltid att ihågkommas i Anonyma Alkoholisters historia.

Det är mot denna bakgrund vi nu ska betrakta dessa Tolv Traditioner, de vitala principer som Anonyma Alkoholister är så starkt beroende av för sin överlevnad.

Anonyma Alkoholisters Tolv Traditioner symboliserar den uppoffrande karaktär vårt liv tillsammans har, och de är den största kraft för enighet vi känner.

Sedan den tiden i början har alla sorts människor funnit vägen till Anonyma Alkoholister.

Men det tog oss mycket lång tid att bli verkligt demokratiska. Det fanns så många regler för medlemskap hos de olika grupperna, att om samtliga hade tillämpats samtidigt, skulle ingen – absolut ingen – kunnat delta i Anonyma Alkoholister.

Dessutom hade den genom sin vilja, att ödmjukt erkänna att den haft fel, gjort Anonyma Alkoholister en stor tjänst.

Vi kan samarbeta med alla. Men namnet ”Anonyma Alkoholister” är reserverat bara för oss.

Hela vår gemenskaps överlevnad är beroende av att den bevaras. ”Skomakare bliv vid din läst” är inga tomma ord för Anonyma Alkoholister.

Vi trodde, att vår sammanslutning av Anonyma Alkoholister skulle visa sig vara en spjutspets mot en ny andlig utveckling.

Men sedan visade det sig, att de ville framhålla i marknadsföringen, att deras utbildare var medlem av Anonyma Alkoholister.

Då kom saken i ett annat läge. Allmänheten skulle då genast få för sig att Anonyma Alkoholister hade gett sig in på utbildningsområdet, via alkoholindustrin.

Vår medlem förstod vad vi menade. Han sa: ”Anonyma Alkoholister räddade mitt liv. Det kommer i första rummet.

På ledarsidorna gav redaktörerna sitt bifall både här och utomlands, och detta skapade ett starkt förtroende för Anonyma Alkoholisters integritet. Man påpekade. att de oansvariga hade blivit ansvarskännande, och att Anonyma Alkoholister genom att anta resolutionen om ekonomiskt oberoende hade återupplivat ett ideal som våra dagar nästan glömts bort.

Anonyma Alkoholister kommer aldrig att hålla professionell terapeutisk klass.

Förr skulle en AA-medlem, som tog anställning i den här typen av verksamhet, varit frestad att använda Anonyma Alkoholisters namn för att….

Man kompromissade med AA:s enda syfte och missbrukade Anonyma Alkoholisters namn.

När den Nionde Traditionen först skrevs, löd den som följer:

Anonyma Alkoholister behöver minsta möjliga organisation.” Under åren som följde fick vi anledning att ändra uppfattning. I dag kan vi med säkerhet säga att Anonyma Alkoholister – AA som helhet – aldrig ska organiseras över huvud taget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *