AA Anonyma Alkoholisters Steg 1

Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv.

Steg 1 är att i djupet av sig själv förstå och acceptera  problemet – detta kan inte överbetonas. Kom ihåg att Dr. Bob Smith hade varit i Oxfordgruppen, och han hade lösningen, en andlig upplevelse och handlingsprogrammet. men tills Bill Wilson gav honom en förståelse för problemet kunde han inte bli nykter.  Alla av oss har kommit till det här programmet som ett resultat av den ständiga frustration och konstanta nederlag och smärta vi upplevde när vi drack.  Var säker på att du förstår problemet, smärtan av att förstå och erfara problemet leder till viljan att ta steg 1:

Villighet är nyckeln
Under alkoholismens tvång drivs vi till AA och där upptäcker vi hur ödesdiger vår situation är. Då – och först då – blir vi lika mottagliga före övertygelse och lika villiga att lyssna som en döende. Vi är beredda att göra allt för att bli befriade från den obarmhärtiga anfäktelsen.
/ur 12 + 12 steg 1

Vad är alkoholistens problem?
Sanningen är att många av problemen vi har i livet kan vi inte fixa. Vi är maktlösa över en massa saker.
Steg 1 handlar om att erkänna sig maktlös, om att inte kunna fixa allt. Det är enkelt!  Här måste vi se den sanningen, erkänna och säga; ”Jag kan inte fixa det”. Principen att vi inte finner någon varaktig kraft förrän vi erkänner vårt fullständiga misslyckande, är det på vilket vår gemenskap har vuxit fram och utvecklats.

Bibeln säger ”…ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Johannes 8:32). I steg 1 är vi precis på väg att börja bli fria.

Kapitulation är absolut nödvändigt för att kunna tillfriskna från alkoholism. De 70 första sidorna i Stora Boken är tillägnade den första delen av kapitulationsprocessen vilket är att erkänna att vi har ett problem med alkohol. Det föreslås att du läser igenom dessa sidor för att finna din sanning vad gäller alkohol och sjukdomen alkoholism.

Boken börjar med att beskriva de fysiska och mentala symptomen av alkoholism. Senare ber boken oss att erkänna att vi är alkoholister. Innan vi kan göra detta, behöver vi veta vad en alkoholist är för något och vad som menas med Mentalbesatthet och Fysisk allergi. 

Mentalbesatthet


…en besatthet i vårt sinne vilket dömer oss att åter dricka igen. Den mentala faktorn är det som gör att bara sluta dricka inte är nog

Fysisk allergi


Läkarens teori att vi är allergiska mot alkohol tycker vi är intressant… Som vi ser det är varje beskrivning av en alkoholist ofullständig om denna fysiska faktor utelämnas.

Vi kommer att använda informationen från dessa kapitel i Stora Boken

I stora Boken finns det inget kapitel som heter steg 1, utan steg 1-2  finns i de första 5 kapitlen:
– Läkarens åsikt
– Kapitel 1, Bills berättelse
– Kapitel 2, Det finns en lösning
– Kapitel 3, Mer om alkoholism
– Kapitel 4, Vi agnostiker

Låt oss börja med sidan 25, första och andra stycket:

”Den läkare som på vår begäran skrev detta intyg har varit vänlig nog att vidareutveckla sina tankar i ett längre uttalande, som återges här nedan. I detta bekräftar han vad vi som har utstått den tortyr alkoholism innebär måste tro, nämligen att alkoholistens kropp är precis lika onormal som hans sinne. Det räckte inte för oss att man förklarade att vi inte kunde kontrollera vårt drickande på grund av att vi var missanpassade i livet, att vi ägnade oss åt verklighetsflykt eller var direkt mentalt störda. Detta var sant i viss utsträckning, i själva verket i mycket stor utsträckning när det gällde en del av oss. Men vi är övertygade om att vi också var kroppsligt sjuka. Som vi ser det är varje beskrivning av en alkoholist ofullständig om denna fysiska faktor utelämnas.

 Läkarens teori att vi är allergiska mot alkohol tycker vi är intressant. Som varande lekmän betyder vår uppfattning i frågan kanske inte så mycket. Men i vår egenskap av före detta problemdrinkare tycker vi att hans analys låter vettig. Den förklarar många saker som vi annars inte har någon förklaring till.”

Vänd nu till sidan 26

”Vi tror, och föreslog för några år sedan, att alkoholens inverkan på dessa kroniska alkoholister är en yttring av allergi och att begäret som sådant – sug efter mer alkohol – bara finns hos alkoholister och aldrig återfinns hos den genomsnittlige måttlighetsdrickaren. Dessa allergiska individer kan aldrig utan risk använda alkohol i någon form, och när de väl en gång har gjort det till en vana och upptäckt att de inte kan bryta den, när de väl har förlorat sitt självförtroende och sin tillit till den mänskliga förmågan – då tornar problemen upp sig och blir förvånansvärt svåra att lösa.”

AA steg 1, maktlös inför alkoholen

Mer om Steg 1

Stora boken sid 26

”Inga ord kan beskriva den ensam” Män och kvinnor dricker i huvudsak därför att de tycker om den effekt alkoholen har. Känslan är så svårfångad att även om de, dvs. problemdrinkarna, medger att alkoholen är skadlig så kan de efter en tid inte skilja mellan sanning och lögn. För dem verkar ett liv med alkohol vara det enda normala. De är rastlösa, lättirriterade och missnöjda om de inte på nytt kan uppleva denna känsla av sorglöshet och välbefinnande som infinner sig så snart de tagit några glas – glas som de ser andra ta ostraffat. Efter att de återigen givit efter för denna längtan, som så många gör, och begäret utvecklas, går de igenom de välkända perioderna av drickande och kommer ur dem ångerfulla och med ett fast beslut att inte dricka igen. Detta upprepas om och om igen, och om inte denna person genomgår en total psykisk förändring finns det mycket lite hopp att han ska tillfriskna.”

 

Stora boken sid 36

”Inga ord kan beskriva den ensamhet och förtvivlan jag upplevde i detta bittra träsk av självömkan. Kvicksanden omgav mej åt alla håll. Jag hade mött min överman. Jag hade blivit besegrad. Alkoholen var min herre.”

Stora boken sid 57

”De flesta av oss har varit ovilliga att erkänna att vi var riktiga alkoholister. Ingen människa tycker om att tänka sig att hon eller han är kroppsligen och själsligen olik andra. Det är därför inte förvånande att våra dryckesbanor har kännetecknats av otaliga försök att bevisa att vi kunde dricka som andra människor. Varje människa som dricker på ett onormalt vis är besatt av tanken att han en dag på något sätt och med full kontroll skall kunna njuta av att dricka. Livskraften hos denna illusion är förvånande. Många håller fast vid den, ända fram till dödens eller vansinnets port. Vi lärde oss att vi helt och fullt innerst inne måste erkänna att vi var alkoholister. Detta är det första steget mot tillfrisknande. Vanföreställningen att vi är som andra människor eller snart kommer att bli det måste krossas.”

Tolv Steg och Tolv Traditioner sid 22

Under alkoholismens tvång drivs vi till AA och där upptäcker vi hur ödesdiger vår situation är. Då – och först då – blir vi lika mottagliga före övertygelse och lika villiga att lyssna som en döende. Vi är beredda att göra vad som helst för att bli befriade från den obarmhärtiga anfäktelsen.

Ställ dig tre frågor:
1.Har jag problem med alkohol?
2.Vill jag göra något åt mitt alkoholproblem?
3.Är jag beredd att göra vad som helst för att bli befriad från det?

Du behöver svara JA på dessa tre frågor för att gå vidare.
Steg 1 har två delar som behöver erkännas:
1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen
2. (Vi erkände) -att vi inte längre kunde hantera våra liv.

när du gjort det går vi vidare till steg två …

5 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *