Övervinna egot för ett bra tillfrisknande i Anonyma Alkoholister

aa Anonyma alkoholister, 12 stegsprogram

Övervinna egot? ”Vi måste – annars tar den död på oss! Gud gör detta möjligt. Och det ser oftast inte ut att finnas något annat sätt att fullständigt bli kvitt sitt ego än med hans hjälp. Vi var tvungna att få Guds hjälp.”  från Kap. 5  i Storaboken Anonyma Alkoholister

I Anonyma Alkoholister (AA) används begreppet ”ego” för att beskriva den delen av en persons personlighet som är självcentrerad och självsäker, och som ofta är en del av problemet för en alkoholist. AA tror att alkoholism är en sjukdom som är kopplad till en persons ego och deras önskan att kontrollera sin omgivning och sin egen tillfredsställelse.

Enligt AA är egot ett hindrande faktor för återhämtning eftersom det gör det svårt för en person att erkänna sin alkoholism och begära hjälp. AA uppmuntrar sina medlemmar att arbeta på att utveckla en ödmjuk och tacksam inställning till livet, istället för att låta ego styras av en överdriven självbild och kontrollbehov.

Genom att arbeta på att övervinna sitt ego och förlita sig på en högre makt, kan alkoholister enligt AA få den styrka och vägledning som krävs för att övervinna sin sjukdom och uppnå en långvarig återhämtning.

Det finnes även ett löfte kopplat till detta i kapitel 5.
Efter hand som vi kände ny kraft strömma in i oss och fick sinnesfrid, upptäckte vi att vi framgångsrikt kunde möta livet. Vi blev medvetna om Guds närvaro och började bli kvitt vår rädsla för i dag, för i morgon eller för det som komma skall. Vi var pånyttfödda.”

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mer