Övervinna egot för ett bra tillfrisknande i Anonyma Alkoholister

Övervinna egot? ”Vi måste – annars tar den död på oss! Gud gör detta möjligt. Och det ser oftast inte ut att finnas något annat sätt att fullständigt bli kvitt sitt ego än med hans hjälp. Vi var tvungna att få Guds hjälp.”  från Kap. 5  i Storaboken Anonyma Alkoholister I Anonyma Alkoholister (AA) används […]

Från hopplöshet till hopp: En resa med Anonyma Alkoholister och deras tolv steg

Från hopplöshet till hopp: En resa med Anonyma Alkoholister och deras tolv steg Från hopplöshet till hopp: En resa med Anonyma Alkoholister och deras tolv steg Anonyma Alkoholister (AA) är en gemenskap av människor som har samlats för att övervinna sitt alkoholberoende. Genom att arbeta tillsammans och dela sina erfarenheter, hopp och styrkor med varandra, […]

Min resa i Anonyma Alkoholister

Min resa i Anonyma Alkoholister (AA) har varit både tuff och givande. Jag hade aldrig kunnat göra detta på egen hand. Men tack vare gemenskapen i AA och min sponsor, har jag lärt mig att övervinna mitt ego och bli fri från alkoholism. Det började med att jag insåg att jag hade ett problem med […]

Jag är en frisk alkoholist

Jag heter Anders och jag är en frisk alkoholist. Det låter kanske motsägelsefullt, men det är den bästa beskrivningen jag har av mitt liv idag. För tio år sedan skulle jag aldrig ha kunnat säga det. Då var jag fast i en destruktiv spiral av alkoholmissbruk, självförnekelse och självömkan. Men sedan jag började gå på […]

Varför inventera?

Mental besatthet är oförmåga att se sanningen. Förstånd är förmågan att se sanningen. En inventering är ett verktyg som, gör det möjligt att se sanningen. Sanningen kommer att göra oss fria

Att möta Gud

Det är inte genom att gå på möten och höra på folks intellektuella, och ibland bara, spekulativa kunskaper om ”programmet” som vi får möta Gud utan det är hemma  i  bönens stillhet som själen kan möta Gud. där ord tystnar, där förnuft bleknar, där all mänsklig kunskap och alla begrepp upphör, där  finns mötet med Gud.   Detta står iof inte i ”Stora boken” utan […]

Tradition 10

Om inte varje AA-medlem efter bästa förmåga följer våra föreslagna Tolv Steg för tillfrisknande, undertecknar han nästan säkert sin egen dödsdom. Och följer han dem så förstår och iakttar han också de Tolv Traditionerna. Hans personliga besvikelser och hans drickande är inte straff utmätta av människor med auktoritet utan resultatet av att inte följa de […]

De sju dödssynderna

Högmod Alltför stark uppfattning om det egna jaget och den egna förmågan samt motsvarande nedvärdering av andra Frosseri Omåttligt, njutningsfullt ätande och drickande Lättja Obenägenhet att utföra arbete Girighet Alltför starkt inriktad på att tillfredsställa egna behov Lusta Sinnligt begär, särskilt sexuellt Avund Känsla av olust över att inte vara delaktig av någon annans förmån […]

Jaaa!

”Känslor av harm och förbittring är vår främsta fiende. De bryter ned fler alkoholister än någonting annat och leder till alla former av själslig sjukdom, ty vi har ju inte enbart varit mentalt och fysiskt sjuka utan även själsligt. Först när den själsliga sjukdomen är övervunnen kan vi återhämta oss mentalt och fysiskt

Hmmm

”Vi gjorde exakt samma sak med våra liv. Vi gjorde en ärlig inventering. Först identifierade vi de brister i oss själva som var orsaken till våra misslyckanden. Eftersom vi var övertygade om att det var det egna jaget, vårt ego i dess olika skepnader, som hade fått oss på fall, funderade vi över dess vanliga […]