Övervinna egot för ett bra tillfrisknande i Anonyma Alkoholister

Övervinna egot? ”Vi måste – annars tar den död på oss! Gud gör detta möjligt. Och det ser oftast inte ut att finnas något annat sätt att fullständigt bli kvitt sitt ego än med hans hjälp. Vi var tvungna att få Guds hjälp.”  från Kap. 5  i Storaboken Anonyma Alkoholister I Anonyma Alkoholister (AA) används […]

Min resa i Anonyma Alkoholister

Min resa i Anonyma Alkoholister (AA) har varit både tuff och givande. Jag hade aldrig kunnat göra detta på egen hand. Men tack vare gemenskapen i AA och min sponsor, har jag lärt mig att övervinna mitt ego och bli fri från alkoholism. Det började med att jag insåg att jag hade ett problem med […]

Jag är en frisk alkoholist

Jag heter Anders och jag är en frisk alkoholist. Det låter kanske motsägelsefullt, men det är den bästa beskrivningen jag har av mitt liv idag. För tio år sedan skulle jag aldrig ha kunnat säga det. Då var jag fast i en destruktiv spiral av alkoholmissbruk, självförnekelse och självömkan. Men sedan jag började gå på […]

Varför inventera?

Mental besatthet är oförmåga att se sanningen. Förstånd är förmågan att se sanningen. En inventering är ett verktyg som, gör det möjligt att se sanningen. Sanningen kommer att göra oss fria