Sidan är under uppbyggnad

om ANONYMA ALKOHOLISTER och andra 12 STEGSPROGRAM

...för Alkoholister, Medberoende, Vuxna barn till alkoholister
och alla andra med en önskan om friska och kärleksfulla relationer.

Vår förhoppning med denna sida är att försöka föra budskapet om tillfrisknande från alkoholism
och andra dysfunktionella beroenden vidare till kvinnor och män som fortfarande lider.

Denna sida är ej en officiell hemsida för någon av 12 Stegs gemenskaperna.

 Länkar till officiella sidor: 

AA Sveriges officiella hemsida - Anonyma Alkoholister
ACA Sveriges officiella hemsida - Vuxna barn till alkoholister
CoDA Sveriges Officiella hemsida -Co-Dependents Anonymous

 

AA, Anonyma Alkoholister

AA, Anonyma Alkoholister,är en gemenskap av män och kvinnor,som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att hålla sig nyktra.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

ACA , Vuxna barn till alkoholister
och från andra dysfunktionella familjer

ACA – Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer – är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA är inte bundet till någon sekt, politiskt parti, eller institution, engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. På våra möten har ingen rättighet eller auktoritet att tala om för någon annan vad han eller hon bör eller måste göra för att finna sin egen individuella väg till tillfrisknande. Som grund i vårt program för tillfrisknande använder vi De Tolv Stegen och De Tolv Traditionerna, och vårt motto: ”att leva en dag i taget”.